Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 / Elections to the European Parliament 2024 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil

voľby do Európskeho parlamentu

a určil deň ich konania

na sobotu 8. júna 2024

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Všetky informácie k voľbám nájdete na: https://www.minv.sk/?volby-ep

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk