Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

Bližšie informácie k REFERENDU, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie  sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
https://www.minv.sk/?referendu...

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk