Zástupca starostu obce

JUDr. Ľudovít Galbavý, PhD.

zástupca starostu obce

lgalbavy@komjatice.sk

Mobil: 0905 260 696
Tel.: 035 / 6591 070
Fax.: 035 / 6591 260

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk