Kontakty

Starosta obce

Peter Hlavatý

hlavaty@komjatice.sk
starosta@komjatice.sk

Mobil: 0905 444 017
Tel.: 035/ 6591 070

Úradné hodiny: Po - Št: 08:00-12:00 / 12:30-16:00 Pia: 08:00-12:00 / 12:30-13:30

 

Zástupca starostu obce

JUDr. Ľudovít Galbavý, PhD.

lgalbavy@komjatice.sk

Tel.: 035/ 6591 070
Mobil: 0905260696

Úradné hodiny:

Po: 07:30-12:00 / 12:30-16:00
Št: 07:30-12:00 / 12:30-16:00
Pia: 07:30-12:00 / 12:30-13:30

Okruh činnosti:
zastupuje starostu obce počas jeho neprítomnosti
je členom obecnej rady s hlasom rozhodujúcim
vykonáva bežné úkony s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu
obecného úradu
zabezpečuje prípravu obecného zastupiteľstva a tiež prípravu zasadnutí
obecnej rady
je poverený starostom prejednávať priestupky v zmysle zákona č.372/1990Zb
o priestupkoch a zákona č.71/1967 Zb o Správnom konaní
riadi a koordinuje činnosť terénnej sociálnej práce
vybavuje sťažnosti a podnety občanov

 

Prednosta OcÚ – vedúci úradu

Jozef Švec

svec@komjatice.sk
prednosta@komjatice.sk

Tel.: 035/ 6591 070
Mobil: 0905 261 556

Okruh činnosti:
riadi, organizuje a kontroluje prácu a chod obecného úradu
zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva, s hlasom poradným
podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
je oprávnený konať vo veciach obchodných, administratívno-právnych, týkajúcich sa obecného úradu
zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov obecného úradu
stará sa o ochranu majetku obce a o hospodárenie s majetkom obce

Úradné hodiny: Po - Št: 08:00-12:00 / 12:30-16:00 Pia: 08:00-12:00 / 12:30-13:30

 

Hlavný kontrolór obce

Ing. Štefan Piko

stefan.piko@ekvia.sk

Mobil: 0902 900 916

 

Samostatný odborný referent/matrika

Mgr. Miriama Lörinczová

lorinczova@komjatice.sk

Tel.: 035/ 6591 070

Okruh činnosti:
matričná agenda
osvedčovanie listín a podpisov
evidencia obyvateľstva
určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla
dotácie na stravu a školské pomôcky

Úradné hodiny: Po - St: 08:00-12:00 Pia: 08:00-12:00 Štvrtok je nestránkový deň.

 

Samostatný odborný referent

Mgr. Monika Uhríková

uhrikova@komjatice.sk

Tel.: 035/ 6591 213

Okruh činnosti:
mzdová agenda
personalistika

Úradné hodiny: Po - Št: 08:00-12:00 / 12:30-16:00 Pia: 08:00-12:00 / 12:30-13:30

 

Samostatný odborný referent

Helena Skladaná

skladana@komjatice.sk

Tel.: 035/ 6591 213

Okruh činnosti:
účtovníctvo

Úradné hodiny: Po - Št: 08:00-12:00 / 12:30-16:00 Pia: 08:00-12:00 / 12:30-13:30

 

Samostatný odborný referent

Beata Porubská

porubska@komjatice.sk

Tel.: 035/ 6591 213

Okruh činnosti:
dane a poplatky
fakturácia

Úradné hodiny: Po - Št: 08:00-12:00 / 12:30-16:00 Pia: 08:00-12:00 / 12:30-13:30

 

Samostatný odborný referent

Mgr. Emil Vrabec

vrabec@komjatice.sk
cintorin@komjatice.sk

Mobil: 0917 442 129

Okruh činnosti:
správa cintorína
riadenie a materiálno-technické zabezpečenie: sociálneho podniku, VPP, ČOV
úprava zelene, bioodpad
účtovníctvo

Úradné hodiny: Po - Št: 13:30-16:00

 

Sociálna práca

Mgr. Darina Tokárová, Adriana Vachová

socialnypracovnik@komjatice.sk

Mobil: 0917 944 248

Okruh činnosti:
sociálna agenda


KÁBLOVÁ TELEVÍZIA KOMJATICE s.r.o./ Konateľ

Milan Homola

infokanal@komjatice.sk

Mobil: 0905 433 445

Okruh činnosti:
prevádzkovanie káblovej televízie
kamerovanie, strihanie a zostavovanie vysielania pre INFOKANÁL Komjatice.

Úradné hodiny: Po - Št: 08:00-12:00 / 12:30-16:00 Pia: 08:00-12:00 / 12:30-13:30
Pružný pracovný čas.

 

KULTÚRNY DOM/ Pracovník v oblasti kultúry

Roland Nosian

roland.nosian@komjatice.sk

Tel.: 0903 285 589

Úradné hodiny: Po - Št: 08:00 - 12:00 / 12:30-16:00 Pia: 08:00-12:00 / 12:30-13:30
Pružný pracovný čas.

 

OBECNÁ KNIŽNICA/ Knihovníčka

Kamila Nosianová

kniznica@komjatice.sk

Tel.: 035/ 6591 046

Návštevné hodiny: Ut - Št: 10:00 - 17:00 Pia : 10:00 - 13:30 So : 8:00 – 13:00

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk