Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, postrehov, nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo pomocou nasledovného formulára.

* povinný údaj

Kontaktné osoby a stránkové hodiny

Peter Hlavatý

Mobil:0905 444 017
Tel.:035/ 6591 070
Email: hlavaty@komjatice.sk
Email: starosta@komjatice.sk

Úradné hodiny:

Po – Št: 08:00-12:00 / 12:30-16:00 Pia: 08:00-12:00 / 12:30-13:30

JUDr. Ľudovít Galbavý, PhD.

Tel.: 035/ 6591 070
Mobil: 0905260696
Email: lgalbavy@komjatice.sk

Úradné hodiny:

Po: 07:30-12:00 / 12:30-16:00
Št: 07:30-12:00 / 12:30-16:00
Pia: 07:30-12:00 / 12:30-13:30

Okruh činnosti:

 • zastupuje starostu obce počas jeho neprítomnosti
 • je členom obecnej rady s hlasom rozhodujúcim vykonáva bežné úkony s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu
 • obecného úradu
 • zabezpečuje prípravu obecného zastupiteľstva a tiež prípravu zasadnutí obecnej rady
 • je poverený starostom prejednávať priestupky v zmysle zákona č.372/1990Zb o priestupkoch a zákona č.71/1967 Zb o Správnom konaní
 • riadi a koordinuje činnosť terénnej sociálnej práce
 • vybavuje sťažnosti a podnety občanov

Jozef Švec

Tel.: 035/ 6591 070
Mobil: 0905 261 556
E-mail: svec@komjatice.sk
E-mail: prednosta@komjatice.sk

Úradné hodiny:
Po - Št: 08:00-12:00 / 12:30-16:00
Pia: 08:00-12:00 / 12:30-13:30

Okruh činnosti:

 • riadi, organizuje a kontroluje prácu a chod obecného úradu
 • zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva, s hlasom poradným
 • podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
 • je oprávnený konať vo veciach obchodných, administratívno-právnych, týkajúcich sa obecného úradu
 • zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov obecného úradu
 • stará sa o ochranu majetku obce a o hospodárenie s majetkom obce

Ing. Štefan Piko

Mobil: 0902 900 916
E-mail: stefan.piko@ekvia.sk