Inštitúcie


V sekcii Inštitúcie Vám priblížime minulosť i súčasnosť Základnej školy s materskou školou Ondreja Cabana – úsek: základná škola i úsek: materská škola. Taktiež sa dozviete o činnosti Špeciálnej základnej školy v Komjaticiach. Zoznámime Vás s farnosťou Komjatice. Poskytneme Vám základné informácie o Káblovej televízii Komjatice. Získate kontakty a informácie o ordinačných hodinách lekárov ordinujúcich v zdravotnom stredisku a informácie o hodinách pre verejnosť na pošte v našej obci.

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk