Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Na tejto stránke nájdete informácie týkajúce sa volieb do orgánov samosprávy obcí 2018.

Podrobnejšie informácie nájdete aj na stránke: https://www.minv.sk/?volby-oso2018

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk