Vážení spoluobčania, milí návštevníci, dovoľte mi, aby som Vás privítal na oficiálnej webovej stránke obce Komjatice. Verím, že táto stránka sa stane dôležitým komunikačným nástrojom pre obyvateľov i návštevníkov našej obce. Prajem Vám príjemné chvíle strávené pri prezeraní jej obsahu.

Peter Hlavatý, starosta obce