Hospodárenie obce

V tejto sekcii získate informácie o hospodárení obce. Zoznámite sa s rozpočtom obce. Zároveň táto sekcia obsahuje zverejnené dokumenty: zmluvy, faktúry a objednávky. Oboznámite sa i s verejným obstarávaním.

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk