Samospráva

Sekcia Samospráva obce obsahuje základné iniciály a kontakty na starostu obce, na zástupcu starostu, na prednostu obecného úradu a na poslancov obecného zastupiteľstva. Zároveň v tejto sekcii nájdete štatút obce, rokovací poriadok, uznesenia obecného zastupiteľstva, všeobecne záväzné nariadenia a oboznámite sa s miestnymi poplatkami.

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk