PHSR Komjatice

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Komjatice (2015-2023)

Víziou obce je zabezpečiť hospodársky a ekonomický rast pri dodržaní podmienok trvaloudržateľného rozvoja a využití obnoviteľných zdrojov energie, kvalitné zabezpečenie životných potrieb obyvateľstva v kontexte zachovania a rozvoja kultúrnych tradícií a zvykov v obci využívajúc úzku spoluprácu verejného, neziskového i podnikateľského sektoru a občanov.

Viac informácií sa dočítate v priloženom dokumente.

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk