Kontakt na PREVÁDZKOVATEĽA VEREJNEJ KANALIZÁCIE V OBCI KOMJATICE OD 30.06.2022

OZNAM O ZMENE PREVÁDZKOVATEĽA VEREJNEJ KANALIZÁCIE V OBCI KOMJATICE  OD 30.06.2022 !!!

Vážení občania, 

vzhľadom k zmene prevádzkovateľa verejnej kanalizácie od 30.06.2022 Vám oznamujeme kontakt na nového prevádzkovateľa - Regionálna vodárenská s.r.o., Bratislava.

tel.: +421 2 54 41 05 04

e-mail: info@rvs.sk

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk