Kontakt na PREVÁDZKOVATEĽA VEREJNEJ KANALIZÁCIE V OBCI KOMJATICE OD 30.06.2022

OZNAM O ZMENE PREVÁDZKOVATEĽA VEREJNEJ KANALIZÁCIE V OBCI KOMJATICE  OD 30.06.2022 !!!

Vážení občania, 

vzhľadom k zmene prevádzkovateľa verejnej kanalizácie od 30.06.2022 Vám oznamujeme kontakt na nového prevádzkovateľa - Regionálna vodárenská s.r.o., Bratislava.

Regionálna vodárenská spoločnosť
S našimi službami získate istotu, že vaša voda bude vždy čistá a zdravá
pre vás a vašu rodinu.
www.rvs.sk 

Zákaznícke číslo: 0908 097 975 

Hlásenie porúch: 0905 800 203

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk