Aktuality

75. výročie oslobodenia obce

28. marca si Komjatice pripomínajú 75. výročie oslobodenia v 2. svetovej vojne. Pri tejto príležitosti starosta obce Peter Hlavatý zavesil veniec vďaky k pamätnej tabuli na Obecnom úrade. Komjatice oslobodili sovietske (ruské) vojská pod velením maršala Malinovského. Pri oslobodzovaní našej obce zahynulo 20 sovietskych vojakov, ktorých najskôr pochovali pri soche sv. Floriána na Hornej ulici a neskôr boli ich pozostatky prevezené do Štúrova na cintorín sovietskych vojakov. Komjatičania sa aktívne zapojili počas vojny do domáceho, ale aj zahraničného odboja. Oslobodenie prinieslo Komjaticiam mierové časy, vytúženú slobodu a ukončenie maďarizácie. Venujte prosím spomienku nielen na 360 mŕtvych, ktorí zomreli pri bombardovaní obce 25.3.1945, pri prechode frontu, priamo vo vojne, ale na všetky obete nezmyselnej vojny. Nech Vás táto spomienka posilní v boji, ktorí v súčasnosti bojujeme so zákerným vírusom a vyjdeme z tohto boja víťazne.

Čítať viac ›

Rozlúčka s predsedníčkou Klubu dôchodcov

Na pravidelnom stretnutí členov Klubu dôchodcov v stredu 12.2.2020 sa dlhoročná predsedníčka klubu Katarína Vrabcová vzdala svojej funkcie a odovzdala ju Ruženke Bilkovej. Za 25 ročnú činnosť v klube poďakoval pani Vrabcovej pán starosta Peter Hlavatý a odovzdal jej kyticu vďaky. Pani Katka Vrabcová 25 rokov bola predsedníčkou klubu, ktorý je pevnou súčasťou spoločenského života v našej obci. Zorganizovala nespočetne veľa akcií a aktivít, ktoré prispeli k plnohodnotnému životu komjatických seniorov. ĎAKUJEME teta Katka!

Čítať viac ›

Obyvatelia mesta Šurany Vás prosia o pomoc

Obyvatelia mesta Šurany Vás prosia o pomoc pri hlasovaní za Lidl ihrisko Žihadielko. Šurany majú v tomto roku, ktorý je posledným na šancu získania moderného a bezpečného detského ihriska veľké šance uspieť. Priložte i vy ruku k dielu a hlasujte za mesto Šurany, aby všetky deti našli v tomto meste potešenie a veľkú radosť. Hlasovanie je jednoduché. Hlasujte na webovej stránke www. zihadielko.lidl.sk.

Čítať viac ›

Fašiangová zábava s hudobnou skupinou KORTINA

Obec Komjatice Vás srdečne pozýva na Fašiangovú zábavu s hudobnou skupinou KORTINA a hosťami Silviou a Petrom Klimentovcami, dňa 22.2.2020 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Komjaticiach. Cena vstupenky 5 EUR.

Čítať viac ›