Aktuality

NAJ BÚDKA SLOVENSKA pre rok 2022

Občianske združenie: MALÁ LEHOTA BIELE MORE vyhlasuje 1. ročník súťaže o NAJ BÚDKU SLOVENSKA pre rok 2022.

Čítať viac ›

77. výročie oslobodenia obce

77. výročie oslobodenia Komjatíc sovietskou armádou si položením venca vďaky k pamätnej tabuli uctili starosta obce Peter Hlavatý, riaditeľka ZŠ s MŠ O. Cabana Mgr. Marta Gocníková a predsedníčka ZO SZPB Komjatice Mgr. Mária Derďaková. Milióny obetí 2. svetovej vojny nech sú pre nás všetkých mementom a nech mier urýchlene ukončí všetky súčasné vojnové konflikty. ❤

Čítať viac ›