Pozvánka na Deň úcty k starším 9.10.2022

Obec Komjatice pozýva seniorov Komjatíc na Deň úcty k starším, ktorý sa bude konať dňa 9.10.2022 o 15:00 v KD Komjatice. V programe vystúpia komjatické spevácke súbory. Hosťom programu je Peter Stašák. 

Srdečne vás všetkých pozývame, pripravené je aj malé občerstvenie. 

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk