Aktuality

Rozlúčka s predsedníčkou Klubu dôchodcov

Na pravidelnom stretnutí členov Klubu dôchodcov v stredu 12.2.2020 sa dlhoročná predsedníčka klubu Katarína Vrabcová vzdala svojej funkcie a odovzdala ju Ruženke Bilkovej. Za 25 ročnú činnosť v klube poďakoval pani Vrabcovej pán starosta Peter Hlavatý a odovzdal jej kyticu vďaky. Pani Katka Vrabcová 25 rokov bola predsedníčkou klubu, ktorý je pevnou súčasťou spoločenského života v našej obci. Zorganizovala nespočetne veľa akcií a aktivít, ktoré prispeli k plnohodnotnému životu komjatických seniorov. ĎAKUJEME teta Katka!

Čítať viac ›

Obyvatelia mesta Šurany Vás prosia o pomoc

Obyvatelia mesta Šurany Vás prosia o pomoc pri hlasovaní za Lidl ihrisko Žihadielko. Šurany majú v tomto roku, ktorý je posledným na šancu získania moderného a bezpečného detského ihriska veľké šance uspieť. Priložte i vy ruku k dielu a hlasujte za mesto Šurany, aby všetky deti našli v tomto meste potešenie a veľkú radosť. Hlasovanie je jednoduché. Hlasujte na webovej stránke www. zihadielko.lidl.sk.

Čítať viac ›

Fašiangová zábava s hudobnou skupinou KORTINA

Obec Komjatice Vás srdečne pozýva na Fašiangovú zábavu s hudobnou skupinou KORTINA a hosťami Silviou a Petrom Klimentovcami, dňa 22.2.2020 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Komjaticiach. Cena vstupenky 5 EUR.

Čítať viac ›