Vianočné divadelné predstavenie Tajomstvá vianočného krbu


Vianočné divadelné predstavenie Tajomstvá vianočného krbu od Svetozára
Sprušanského, ktoré sa konalo v sobotu 3. decembra 2022 v kultúrnom dome
v Komjaticiach, so sebou prinieslo ozajstnú sviatočnú náladu, rodinnú
pohodu a tak veľmi potrebné pokojné zastavenie sa v predvianočnom zhone.
Zazneli slávne melódie a obľúbené vianočné piesne v profesionálnom
podaní Thomasa Puskailera, Petry Humeňanskej, Kataríny Ivankovej a Karin
Olasovej. Príjemná hudba bola popretkávaná rozprávaním
o Vianociach – veselo aj vážne. Veru nie jedno oko sa zaligotalo
slzičkou a dojatím. Nakoniec si publikum zaspievalo s hercami
najznámejšiu vianočnú skladbu – Tichá noc, svätá noc a účinkujúci boli
odmenení dlhým potleskom.

Príspevok: Mgr. Miriama Lörinczová

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk