Súťaž - Najkrajšia fotografia z územia MAS 2022

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 12. ročník súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS 2022.

Prihlášku a bližšie informácie nájdete v prílohách:

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk