SPOMIENKA NA 78. VÝROČIE OSLOBODENIA NAŠEJ OBCE

Dňa 28. marca 2023 si Obecný úrad Komjatice spolu so Základnou školou Ondreja Cabana pripomenuli 78. výročie oslobodenia našej obce Sovietskou armádou v 2. svetovej vojne. Po privítaní a úvodných slovách nasledoval príhovor pani riaditeľky ZŠ Mgr. Marty Gocníkovej, básne s témou vojny i mieru predniesli žiačky Melissa Molovová a Petra Fridrichová. Nechýbal ani spevácky súbor Nádej pri ZO SZPB pod vedením pani Márie Kristlovej, ktorý túto spomienku obohatil piesňami s príznačnou tematikou. Slávnostný akt kladenia venca k pamätníku vykonal pán starosta obce Peter Hlavatý s pani riaditeľkou a zástupkyňami spev. skupiny Nádej.

Všetkým, ktorí si dnes s nami pripomenuli toto výročie, aj tým, ktorí bojovali za slobodu, i tým, ktorí nechali svoje životy na bojiskách patrí hlboká úcta a poďakovanie - to najsrdečnejšie, najvrúcnejšie. 
Na záver si zaželajme to, čo ľudia potrebujú najviac...zaželajme si MIER!
Zaželajme si MIER všade vo svete, pevné zdravie, spokojnosť a trochu ľudského šťastia, na ktoré má každý človek nárok.

PaedDr. Lucia Repková

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk