Rozlúčka s predsedníčkou Klubu dôchodcov

Na pravidelnom stretnutí členov Klubu dôchodcov v stredu 12.2.2020 sa dlhoročná predsedníčka klubu Katarína Vrabcová vzdala svojej funkcie a odovzdala ju Ruženke Bilkovej. Za 25 ročnú činnosť v klube poďakoval pani Vrabcovej pán starosta Peter Hlavatý a odovzdal jej kyticu vďaky. Pani Katka Vrabcová 25 rokov bola predsedníčkou klubu, ktorý je pevnou súčasťou spoločenského života v našej obci. Zorganizovala nespočetne veľa akcií a aktivít, ktoré prispeli k plnohodnotnému životu komjatických seniorov. ĎAKUJEME teta Katka!

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk