POZVÁNKA NA XVIII. ŠKOLSKÝ PLES

Predaj vstupeniek bude prebiehať na vrátnici školy. Kontakt: pani Alena Nosianová, mob.: 0908 484 680.

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk