Otvorenie zrekonštruovanej budovy "Staré kino"

Dňa 29. apríla 2023 sa konalo slávnostné otvorenie zrekonštruovanej budovy „Staré kino“. Budova bola postavená v 19. storočí, v roku 1891 je už zakreslená aj v katastrálnej mape. Išlo o grófsku hospodársku budovu. V roku 1946 bola prerobená na kultúrny dom a od 60-tych rokov sa v nej nachádzala knižnica a Kino Slovan. Hrávalo sa v nej divadlo, organizovali sa zábavy a tancovačky, bola centrom kultúrno-spoločenského života občanov.
Na budove sa však podpísal zub času, postupne chátrala a v posledných rokoch už bola v havarijnom stave. Naposledy sa využívala ako predajňa textilu.
Na jar v roku 2022 sa začala rekonštrukcia, ktorá trvala 10 mesiacov. Stavba si vyžiadala komplexnú obnovu od výmeny strechy, okien, podláh až po doladenie tých najmenších detailov z dreva. Stavebné práce prebiehali intenzívne počas celého roka. Zachovalo sa pôvodné riešenie miestností, pódium, balkón, pribudla kuchynka, nádvorie – zázemie s výsadbou. Časť Starého kina bude slúžiť ako priestory pre všetky seniorské organizácie v Komjaticiach.
Na otvorení milé Komjatičanky a Komjatičanov privítal pán starosta obce Peter Hlavatý, ktorému patrí veľká vďaka za zrealizovanie tohto projektu. Na novotou dýchajúcom pódiu postupne vystúpili komjatické spevácke súbory Vrbina, Nádej, Komjatičanka, Komňackí mládenci a hostia zo Šurian – Kantáta.
Staré kino vysvätil náš pán farár ThDr. Štefan Vojtek, PhD. spolu s pánom kaplánom Mgr. Pavlom Stankom.
Ide o významný a vydarený projekt Obce Komjatice z hľadiska funkcionality a služby verejnosti. Je už len na nás, občanoch, ako si budeme tento náš majetok chrániť, zveľaďovať a udržiavať, aby sme ho zachovali aj pre tých, čo prídu po nás.
Tak nech nám slúži a nech sa v ňom konajú len krásne kultúrne a spoločenské akcie!


Príspevok: Mgr. Miriama LörinczováMáte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk