Národný projekt ÚPSVaR - Bezplatné dlhové poradenstvo

Dávame do pozornosti Národný projekt ÚPSVaR - Bezplatné dlhové poradenstvo.
Bezplatná dlhová poradňa je zriadená aj v Nových Zámkov na adrese: M.R.Štefánika 45, Nové Zámky v budove Komunálnej poisťovne na 2.poschodí.
Kontakt: bdp.nz@upsvr.gov.sk
Mobil: 0908 158 512
www.pomahamedlznikom.sk

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk