Slávnostné oceňovane dobrovoľných darcov krvi

Dňa 7. 7. 2023 sa v Reštaurácii u Bumbusa konalo slávnostné odovzdávanie Janského plakiet. Dobrovoľným darcom krvi a hosťom sa prihovorila predsedníčka MS SČK Komjatice
Katarína Hanesová. Vyzdvihla, že krv je symbolom života a cez tento symbol darcovia dávajú možnosť žiť mnohým ľuďom. Za rok 2022 bolo ocenených 23 dobrovoľných darcov krvi
z Komjatíc. Darcom krvi sa prihovoril aj starosta obce pán Peter Hlavatý. Báseň „Dvanásta hodina“ zarecitovala Kristínka Galliková žiačka VI. B triedy. Potom nasledovalo slávnostné odovzdávanie Janského plakiet a zápis do kroniky obce na pamiatku pre budúce generácie.
Janského plakety a darčeky odovzdali oceneným darcom krvi: naša rodáčka Veronika Dragúňová, starosta obce pán Peter Hlavatý a Katarína Hanesová.
Veronika Dragúňová sa darcom krvi prihovorila a poďakovala v mene všetkých ľudí, ktorým darcovia pomohli svojou krvou.
V závere sa Katarína Hanesová poďakovala starostovi obce pánovi Petrovi Hlavatému za výbornú spoluprácu, občerstvenie pre darcov krvi a za finančnú podporu. Ďalšie poďakovanie patrilo predsedovi PPD v Komjaticiach Ing. Miroslavovi Špacírovi za výbornú spoluprácu a finančnú podporu. Poďakovanie patrilo aj Územnému spolku SČK v Nových Zámkoch a Veronike Dragúňovej za vzájomnú spoluprácu a pomoc, pani riaditeľke Mgr. Marte Gocníkovej za jej podporu pri práci v SČK, pani Elene Púčikovej a mladým záchranárom za pomoc pri dobrovoľných odberoch krvi.
Najväčšie poďakovanie však patrilo dobrovoľným darcom krvi, VEĽKÉ ĎAKUJEM.
Potom nasledoval slávnostný prípitok, ktorý predniesol pán starosta a slávnostná večera.

Bronzová Janského plaketa:
1. MDDr. Diana Hrádelová
2. Filip Kollár
3. Dávid Michalička
4. Mária Mikulcová
5. Martin Virga
6. Marián Vlačuška
7. Daniel Selický
8. Peter Kelemen
9. Martina Fidriková
10. Miroslav Vanko

Strieborná Janského plaketa:
1. Ing. Peter Dragúň
2. Branislav Hindický
3. Ing. Milan Hoppan
4. Mgr. Lukáš Michalička
5. Alena Patasyová
6. Juraj Špacír
7. Zuzana Farkašová
8. Marek Kuzmický
9. Štefan Šrank

Zlatá Janského plaketa:
1. Erik Štefánek
2. Mgr. Mária Barátová
3. Martin Seidl

Diamantová Janského plaketa:
1. Mgr. Emil Vrabec

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk