8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom

8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom, spomienka na ukončenie 2. svetovej vojny.
2. svetová vojna začala 1. septembra 1939 napadnutím Poľska Nemeckom.
V tomto krutom, tragickom, krvavom konflikte zomrelo viac ako 50 miliónov ľudí.
Na komjatickom cintoríne pri dome smútku sa nachádza pomník obetiam vojny - našim padlým spoluobčanom. Dolu nižšie pri kalvárii sa nachádza spoločný hrob Komjatičanov, ktorí zahynuli pri bombardovaní na Kvetnú nedeľu 25. marca 1945, keď vychádzali z kostola. O tri dni po tejto tragédii, dňa 28. marca 1945, boli Komjatice oslobodené Červenou armádou. Pamätná tabuľa vojakom Červenej armády sa nachádza pred obecným úradom. Z vďaky za tento deň, ale hlavne, aby sa nezabudlo, bola pomenovaná aj ulica v našej obci v časti "Funduše" a dodnes nesie názov Ulica 28. marca.
Dňa 7. mája 1945 o 02.41 h bola v sídle štábu západných spojeneckých vojsk v Remeši podpísaná kapitulácia, ktorú okrem predstaviteľov Nemecka podpísali spojeneckí generáli zo ZSSR, Veľkej Británie, USA a Francúzska.
Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 8. a 9. máj za Dni spomienok a zmierenia na počesť všetkých, čo zomreli v čase druhej svetovej vojny.
Na Slovensku je Deň víťazstva nad fašizmom dňom pracovného pokoja od roku 1996.

Vážme si pokojné časy a pamätajme, že žiť v mieri nie je samozrejmosť...


Príspevok: Mgr. Miriama Lörinczová

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk