Aktuality

Slávnostná svätá omša - 157. výročie úmrtia Ondreja Cabana (2017).

Dňa 2. mája 2017 sa v Kostole svätej Alžbety v Komjaticiach konala slávnostná svätá omša pre žiakov a pedagógov ZŠ s MŠ Ondreja Cabana. Spoločne sme si pripomenuli 157. výročie úmrtia komjatického kňaza a národného buditeľa Ondreja Cabana. Svätú omšu celebroval pán farár Štefan Vícen. Po svätej omši sa konal krátky program na námestí pri buste Ondreja Cabana, kde žiaci ZŠ spolu s pani riaditeľkou a pani zástupkyňou, položili kyticu k buste. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zaslúžili o priebeh dnešného pekného predpoludnia. Príspevok/Foto: Lucia Repková

Čítať viac ›

Rybárske preteky (2017)

Dnešné slnečné predpoludnie patrilo členom Rybárskej spoločnosti Komjatice. Aj tento rok sa konali tradičné rybárske preteky, ktoré boli zároveň aj zahájením hlavnej rybárskej sezóny 2017. Lovilo sa na jednu udicu so zameraním na kaprovité ryby. Počas pretekov bolo pre súťažiacich zabezpečené občerstvenie v podobe kotlíkového guláša a nápojov. Víťazom gratulujeme. Petrov zdar! Článok/foto: Michal Repka

Čítať viac ›

Stavanie mája (2017)

Stavanie mája - akcia, ktorá má v našej obci už dlhoročnú tradíciu, a ktorou spoločne vítame najkrajší mesiac v roku, sa konala v nedeľu 30. 4. 2017. Zorganizoval ju KMP v spolupráci s Obecným úradom Komjatice.

Čítať viac ›

Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov Slovenska základnej organizácie v Komjaticiach. (2017)

Dňa 25. apríla 2017 sa v KD v Komjaticiach konala Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov Slovenska základnej organizácie v Komjaticiach. Medzi prítomnými hosťami sme srdečne privítali pána starostu obce Komjatice, Petra Hlavatého, nových členov i terajších členov JDS ZO Komjatice a hostí.

Čítať viac ›

Mladí Komjatičania reprezentovali na diecéznom stretnutí. (2017)

Mladí ľudia z našej farnosti sa v sobotu 22. apríla 2017, deň pred Nedeľou Božieho milosrdenstva, zúčastnili na Diecéznom nitrianskom evanjelizačnom stretnutí (D.N.E.S.). Keďže tento rok si Cirkev pripomína 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime, stretnutie malo názov "D.N.E.S. s Pannou Máriou".

Čítať viac ›

UPOZORNENIE - oprava ulice SNP

Vážení Komjatičania, v stredu, 19. apríla 2017, bude prebiehať na ulici SNP frézovanie vozovky, prosíme Vás, aby ste svoje automobily neparkovali na vozovke.

Čítať viac ›

OZNAM - oprava miestnych komunikácií

Vážení Komjatičania, dnes sa začalo s rozsiahlejšou rekonštrukciou miestnych komunikácií a opravou výtlkov na miestnych komunikáciách v našej obci, preto Vás žiadame o trpezlivosť pri možných dopravných obmedzeniach. Ďakujeme za porozumenie.

Čítať viac ›

Oslava 72. výročia oslobodenia našej obce (2017)

V utorok 28. marca 2017 sa konalo pred Obecným úradom v Komjaticiach slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 72. výročia oslobodenia našej obce.

Čítať viac ›