Združenie priateľov obce Komjatice

Dňa 5. augusta 2005 sa uskutočnilo v Komjaticiach ustanovujúce valné zhromaždenie Združenie priateľov obce Komjatice, ktorého sa zúčastnilo 33 zakladajúcich členov.
 
Združenie vzniklo v záujme všestrannej podpory propagácie obce Komjatice, sprostredkúvania poznatkov, dokumentov a pamiatok z minulosti i súčasnosti – najmä mladej generácii, ale aj dospelým, ako aj v záujme oživovania tradičnej ľudovej kultúry a kultúrneho a spoločenského rozvoja Komjatíc.

Združenie je otvorené pre všetkých Komjatičanov, ale aj pre priateľov obce, ktorým záleží na jej budúcnosti – bez ohľadu na to, či sa v Komjaticiach narodili, či žijú v inej obci alebo meste kdekoľvek na Slovensku, alebo aj v zahraničí. Pretože zámerom je spájať sily a možnosti a uskutočňovať pozitívne projekty v prospech Komjatíc a všetkých Komjatičanov.
 
Podporte aj vy ciele a projekty Združenia priateľov obce Komjatice a staňte sa jeho členkou či členom. Pomôžete dobrej veci.

Činnosť:

- podstatným podnetom no našu činnost' bol 15. máj 2004, keď sme pri priležitosti slávnostného odhalenia pamätnej tabule Občianskym združením Slovenský Juh nášmu rodákovi Jozefovi Kelemenovi (*1897 - +1967) nainštalovali výstavu fotografií o osudoch tejto osobnosti našich národných dejín. Bol správcom ľudovej školy, po obsadeni Južného Slovenska maďarskom horthyovskou armádou spoluzakladateľ, vydavateľ, zodpovedný redaktor týždenníka Slovenská Jednota v Nových Zámkoch, po presťahovaní do Budapešti denníka.
Bol spoluzakladateľom Kráľovského uhorského štátneho slovenského reálneho gymnázia v Šuranoch, spoluzakladateľom Strany slovenskej národnej jednoty v roku 1941, stáva sa jej generálnym tajomníkom.
Po oslobodení zakladá Revolučný národný výbor obce Komjatice, stáva so predsedom Okresného národného výboru V Nových Zámkoch. Na základe falošného udania ho v roku 1953 odsúdili a uväznili.
Po rehabilitácii a prepustení žil v Komjaticiach s podlomeným zdravím. Zomrel v roku 1967.

- 30. júna 2005 hody na sv. Petra a Pavla národopisná výstava v matičnej miestnosti domu kultúry
- pracovné pol'nohospodárske náradie, kuchynský riad a pomôcky
- textílie - konopné tkaniny a výrobky z nich
- uteréky, obrusy, mužské a ženské sviatočné a pracovné odevy - kroje, historické fotografie ľudských obydlí, celých ulíc, rodinných fotografií, mužov, žien, starcov, stareniek a detí, školských tried, cirkevných spolkov, historických máp.

- najdôležitejšou našou prácou bolo spracovanie a vydanie reprezentatívnej monografie ,,Komjatice 1256-2006" pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci, s podporou Obecného úradu Komjatice.
Tlač: Neografia a.s. Martin, 1000 kusov, 800 strán.
Šéfredaktor: Štefan Cifra, štruktúru zabezpečil Štefan Cifra. Zberu, ktorý vykonávala Ing. Viera Vrabcová sa zúčastnilo na základe osobných stretnutí a s podporou výziev v Spravodajcovi Združenia priateľov obce Komjatice (ZPOK) - 419 informátorov - obyvateľov a rodákov obce, ale aj odborníkov a
pracovníkov vzdelávacích a spoločenských inštitúcií.
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave vykonala etnografický výskum v Komjaticiach v dňoch 17.-25.5.2004. Výskum sprostredkoval Štefan Cifra, podmienky pre výskum zabezpečila Ing. Viera Vrabcová.

- vydali sme Spravodajcu Združenia priateľov obce Komjatice číslo
1-2/2005; 12 strán, 300 kusov
1-2/2006; 16 strán, 300 kusov
3-4/2006; 16 strán, 300 kusov
1/2008; 12 strán, 300 kusov
1/2010; 24 strán, 500 kusov
spolu 80 strán

- 11 marca 2006 sme zorganizovali besedu so spisovateľmi a pracovníkmi v médiách na tému Komjatice a Komjatičania v literatúre a v médiách. Besedy sa zúčastnili: Štefan Moravčík, básnik, prozaik, esejista, autor literatúry pre deti, Zuzana Zemaníková, občianskym menov Mária Moravčíková, spisovateľka, PeaDr. Júlia Horáthová, rod. Sedláčková, učiteľka; Štefan Cifra, básnik, spisovateľ, publicista; Alena Kanásová, poetka; Bc. Peter Hajnala, reportér.

- v rámci oslo 750. výročia prvej písomnej zmienky o Komjaticiach sme zorganizovali 30. júna 2006 v Základnej škole O. Cabana Komjatice vystavy:
1. Výstava prác výtvarníkov z Komjatíc.
2. Historicko - národopisná výstava o obci.
3. 100 rokov hudobného života v Komjaticiach.
4. Komjatická štrkáreň očami umeleckého fotografa.

- dňa 7. novembra 2008 sme zorganizovali spomienkovú akadémiu so žijúcimi pamätníkmi pri priležitosti 70. výročia okupácie Komjatic maďarskou horthyovskou armádou za účasti občanov obce v dome kultúry.
(Pamätníci: Mária Balážová r. Havlasová, Mária Horňáková r. Kelemenová, Anna Očenášová r. Buranská, Mária Rajnoková r. Jahnátková, Mgr. Elena Sopková r. Grófová, Stanislav Letko, Štefan Smolárik, Ján Vanko)

- november 2008 - pre ženy obce sme uskutočnili kurz pečenia a zdobenia medovníkov, ktorého sa zúčastnilo 24 žien. Plná škatuľa medovníkov putovala na Úrad vlády SR podpredsedovi vlády Dušanovi Čaplovičovi.

- december 2008 - naša členka sprostredkovala stretnutie zástupcov samosprávy obce Komjatice a ZPOK a s podpredsedom vlády SR Dušanom Čaplovičom, ktorému sme odovzdali 2 výtlačky monografie obce - jeden pre knižnicu Úradu Vlády SR a druhý preňho osobne.

- 3.-4. decembra 2009 Bystrička pri Martine, v 6. ročníku o najlepšiu kroniku, monografiu obce a mesta, najlepší kultúrnohistorický, informačný a turistický materiál, publikáciu o kultúrnom dedičstve, slovník nárečia, zbierku ľudovej slovesnosti, povestí, rozprávok a receptov s názvom Slovenská kronika 2009 sme získali až tri významné ocenenia:
1. miesto v kategórii Vedecká monografia - monografia obce "Komjatice 1256-2006" zostavili Štefan Cifra a Ing. Viera Vrabcová,
1. miesto v kategórii Nárečové Slovníky, ľudová slovesnosť, rozprávky a povesti "Ponitrianske povesti a rozprávky" v ktorých sú aj povesti z Komjatíc od autorky, našej členky Zuzany Moravčíkovej - Zemaníkovej,
2. miesto v kategórii Publikácie o kultúrnom dedičstve a kultúrnoinformačné materiály "Kultúrnohistorická mapa obve Komjatice" s chotárnymi názvami zostavili Štetlan Cinfa - Ing.Viera Vrabcová.

- 3. apríla 2009 sme sa zúčastnili v ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice "Kuchyne starých materí". V. Vrabcová a R. Hercegová upiekli "kalkýš" E. Letková upálila cukrové "hromy" (karamelové) V. Jaššová s M. Barátovou, uplietli korbáče z vŕbového prútia, M. Tamaškovičová plietla košíčky zo šúpolia, deťom sme ponúkli ,,krumplové-kabáče".

- ZPOK usporiadal 13. júna 2009 poznávaci zájazd do maďarského Gödöllö, kde je kaštiel podobný komjatickému a ktorý tiež postavil gróf Anton Grasalkovič. Zúčastnilo sa ho 48 Komjatičanov, ktorí si vypočuli odborný výklad sprievodcu. Pri hrobke Grasalkovičovcov sme zaspievali komjatické pesničky a položili sme kyticu so slovenskou trikolórou.

- november 2009 - zorganizovali sme pre ženy kurz pletenia zo šúpolia a pedigu, ktorý doteraz trvá ako krúžok šikovných rúk "Šúpolienka"

- november 2009 - v ZŠ s MŠ O. Cabana sme sa zúčastnili vianočnej výstavky medovníčkov, predvádzali sme pečenie oblátok ponúkli sme deťom pálený cukor - hromy karamelové cukríky z 3 kg. kryštálového cukru a výrobky šikovných rúk žien

- rok 2011 spoluúčasť pri tvorbe dokumentárneho filmy Ústavu pamäti národa v Bratislave "Arbitráž". (tvorcovia Ján Mitáč, Ondrej Krajňák, Ľudovít Polák) o obsadení Južného Slovenska maďarskou horthyovskou armádou v roku 1938. Ako svedkyňa z Komjatíc pani Anna Očenášová r. Buranská (*1924); z archívu ZPOK Ing. Viera Vrabcová poskytla historické fotografie.

- dňa 6. 11. 2012 sme sa zúčastnili v kine "Lumiére" v Bratislave slávnostnej slovenskej premiéry tohto filmu, na ktorej prehovorila k zúčastneným tvorcom a divákom očitá svedkyňa týchto udalostí pani Mária Horňáková (*1920) Zábery z tejto slávnosti a rozhovor redaktorky Patrície Pružinskej s pani Horňákovou bol v televíznych novinách RTVS.

- dňa 18. 3. 2012 spolupráca no tvorbe relácie "Zvony nad krajinou" Rádio Regina RTVS redaktorka Lea Mrázová - pripravovali sme u pan Márii Kajanovej ,,kalkýš", hovorili sme o jarných zvykoch v Komjaticiach, účastníčky: Rozália Hercegová, Ing. Viera Vrabcová,

- dňa 9. 3. 2013 sme spolupracovali s režisérom Jánom Mančuškom na relácii STV-2 "Senior klub" o spoločenskom a kultúrnom živote dôchodcov v našej obci, predviedli sme naše kroje

- r. 2005 sme sa podieľali na vydaní knihy autora Petra Cabana "V službe oltáru a Božiemu ľudu" - život a dielo Ondreja Cabana (1813-1860) čiastkou 5 000- Kčs a fotografiami z archívu ZPOK; vydal Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v B. Bystrici - Badíne v r. 2005, 115 strán

- r. 2013 spolupracovali sme na vydaní vedeckej monografie vydanej k 200. výročiu narodenia Ondreja Cabana
Peter Caban "Hviezda nezapadajúceho ducha" (Život a dielo kňaza Ondreja Cabana (1813-1860)) v redakčnej úprave Ing. Mariána Mandúcha, tlačiareň MERKUR v r. 2013 (190 strán), náš podiel bol 500,- € a fotografie z archivu ZPOK.

- už niekoľko rokov sa staráme o hrob Ondreja Cabana

- iniciovali sme vyhotovenie a postavenie pamätníka z carrarského mramoru - busty Ondreja Cabana, na námesti jeho mena pri príležitosti 200. vúročia narodenia tohto velikána. Zložili sme 5 000,- € ako spoluúčasť s obecným úradom Komjatice. Bustu vytvoril sochár Mgr. art. Roman Hrčka ArtD.

- december 2013 pri organizovaní osláv 200. výročia narodenia Ondreja Cabana sme spolupracovali s obecným úradom, základnou školou a farským úradom. Po slávnostnej sv. omši bustu posvätil sídelný biskup Viliam Judák. Slávnosti so zúčastnilo asi 50 Selčanov v krojoch pod vedením starostu obce.

- 26. 6. 2013 sme spolupracovali na slávnosti odhalenia sochy sv. Barbary no námesti O. Cabana, ktorú vytvoril amatérsky sochár Marián Hunka. Pri tejto príležitosti sme vydali brožúru o sv. Barbore, zostavitelia Štefan Cifra a Viera Vrabcová

- každý rok v októbri si spomenieme na dvanástich významných Komjatičanov položením kytice v národných farbách s trikolórou na ich hrob

- 15. 2. 2014 v relácii RTVS - Rádio Regina Panoráma - súťaž - Komjatice a monografia obce, redaktor Michal Herceg, účinkovala Viera Vrabcová

- rok 2014 - iniciovali sme záchranu a obnovu sochy bavorskej princeznej, rakúskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej Alžbety Amálie Eugénie Wittelsbachovej - Sissi od sochára Alojza Štróbla (*1856 v Kráľovskej Lehote +1926 v Budapešti) V súčastnosti je socha vystavená v Obecnom úrade v Komjaticiach. Vydali sme informačnú brožúru o tejto soche, spracovala ju akademická maliarka reštaurátorka Mária Horňáková

- rok 2014 pani Anna Očenášová (*1924) s Vierou Vrabcovou sa zúčastnili besedy so žiakmi ZŠ s MŠ O.Cabana na tému 2. svetová vojna a život obyvateľov obce v tomto ťažkom období na okupovanom územi.

- 9. 10. 2015 zorganizovali sme návštevu hrobov významných osobností pochovaných no komjatickom cintoríne so žiakmi starších ročníkov ZŠ s MŠ O.Cabana. Krátke životopisy s činmi ktorými sa vyznamenali, pripravila a cintorínom previedla Ing. Viera Vrabcová, uč. Mgr. Müllnerová

- poldňovú exkurziu pre Klub dôchodcov pri kostole na nitrianskej Klokočine, v kostole sv. Petra a Pavla na cintoríne, kostole sv. Alžbety, v parku s platanom a históriou obce pripravila Ing. Viera Vrabcová.

- 25. 7. 2014 spolupráca na tvorbe filmu RTVS "Hviezda prvej veľkosti (Ondrej Caban)", režisér Ján Mančuška, účinkovali: Vdp. Štefan Vicen, Štefan Cifra, Matej Vanko, Rozália Hercegová a Viera Vrabcová.

- 15. 6. 2014 - Rádio Lumen - relácia Literárna kaviareň, autorka Hilda Michalíková - o živote a diele Ondreja Cabana v Komjaticiach, účinkovali: Hilda Michalíková, Etela Čárska, Jozef Šimonovič, Štefan Cifra a Viera Vrabcová.

- jún 2014 na podnet Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch a zberateľa ľudových piesní a vedúceho ľudovej hudby "Ponitran" Ing. Mariána Járeka, sedem žien rnravčou prácou zozbieralo 350 ľudových piesní, ktoré sa spievali v našej obci. Najviac piesní naspievala 91 - ročná pani Anna Očenášová rodená Buranská.
Tonto kolektiv tvorili: Mária Bányiová, Rozália Hercegová, Elena Hlavatá, Mária Kajanová, Angela Vanková, Viera Vrabcová, Mária Vrtáková.
Menším dielom prispeli: Oľga Dragúňová, Mária Smoláriková, Veronika Vanková a Helena Vanková.

- v decembri 2015 vytlačila tlačiareň Merkúr s.r.o., Dolný Ohaj zborník "Slovenské ľudové piesne z obce Komjatice" v ktorom je 330 piesní s notami - vokál (Ing. M Járek) Vydavateľom je Regionálne osvetové stredisko v Novych Zámkoch. Naša spoluúčasť činila 1500,- €.


Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk