Rybárska spoločnosť Komjatice

Rybárska spoločnosť Komjatice vznikla v roku 2003, kedy bolo na účel výkonu rybárskeho práva a prenájmu revíru od obce Komjatice založené občianske združenie. 

V súčasnosti spoločnosť združuje viac ako 300 stálych členov a zabezpečuje športový lov rýb pre rekreantov formou predaja hosťovacích povolení. Primárna náplň činnosti rybárskej spoločnosti spočíva v správe a ochrane pridelených revírov, v pravidelnom zarybňovaní, v zabezpečení veterinárneho dohľadu a pracovných brigád, ktoré udržujú prostredie revírov v čistote.

Samostatné hospodárenie Rybárskej spoločnosti Komjatice má ambíciu dlhodobo a udržateľným spôsobom vytvárať z obhospodarovaných vodných plôch vyhľadávané miesta určené pre športový lov rýb a aktívny oddych. Štrkoviská v Komjaticiach sa v roku 2003 stali jedným z prvých súkromných revírov v Slovenskej republike, a to s celkovou rozlohou 45 ha. Súkromné hospodárenie, spolu s členskou základňou má za cieľ neustále zlepšovať podmienky pre športový lov rýb, so zameraním sa na možnosť lovu kapitálnych kaprovytých a dravých rýb.  

Rybárska spoločnosť Komjatice a výkon rybárskeho práva pod jej správou sa riadi vnútorným prevádzkovým poriadkom, ktorý odstraňuje niektoré obmedzenia dané súčasným zákonom o rybárstve. Prevádzkový poriadok vychádza v ústrety rybárskej verejnosti predovšetkým rozšírením obdobia a časového rozpätia povoleného na lov rýb. V priebehu obdobia od vzniku rybárskej spoločnosti až po súčasnosť je našou snahou zavádzať nové trendy, ktoré napomáhajú ochrane rýb a biotopov našich štrkovísk. Veríme, že spoločná ochrana a starostlivosť o živočíchy a vegetáciu našich štrkovísk zabezpečí budúcicm generáciam kvalitné životné prostredie, vhodné na regeneráciu a oddych.    

Rybárska spoločnosť Komjatice praje návštevníkom a rybárskym hosťom našich revírov množstvo príjemných zážitkov v podobe kapitálnych úlovkov, a krásnych chvíľ prežitých v prírode!

Rada Rybárskej spoločnosti Komjatice
Komjatice dňa 1.1.2019

Kontakt:

RYBÁRSKA SPOLOČNOSŤ KOMJATICE
DOLNÁ č. 12
941 06 KOMJATICE
email: tajomnikrsk@gmail.com

Štrkovisko Komjatice
GPS: N48°09'19" E18°11'55"

https://www.naryby-komjatice.sk

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk