Multifunkčné ihrisko

Multifunkčné ihrisko s umelým trávnatým povrchom
 
Rezervácie:
Kontakt:
pani Nosianová
Telefón: 0949 586 616
 
Cena:
- 1hodina používania multifunkčného ihriska je 10€
 
Multifunkčné ihrisko sa nachádza v areáli ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach.
 
Upozornenie:
Športový areál je určený pre žiakov základnej školy, občanov obce Komjatice a verejnosť, za použitia vhodného športového oblečenia a obuvi.
Pri využívaní športového ihriska sa ZAKAZUJÚ používať KOPAČKY SO ŠTUPĽAMI!

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk