Orientačný plán obce

Organizácie a podnikatelia
Obce Komjatice


Vec :  Orientačný plán obce – doporučenie

Po vzore iných obcí aj obec Komjatice bude mať svoj orientačný plán obce.
Firma SOLING Vráble, Bernolákova 1195 spracováva v obci v súčinnosti s našou obcou a v spolupráci s podnikateľmi
 
"Orientačný plán obce Komjatice",

ktorý slúži na reprezentatívne účely obce a na podchytenie podnikateľských aktivít fyzických a právnických osôb na katastrálnom území obce Komjatice.
Predmetný projekt okrem oboznámenie sa s podnikateľmi v obci Komjatice bude obsahovať aj plán jednotlivých ulíc, mapku širšieho okolia obce a Slovenska, obecný znak, najvýznamnejšie fotografie objektov z obce a históriu obce. Každý podnikateľ, ktorý sa bude podieľať na tvorbe tohto projektu obdrží určitý počet máp aj pre vlastnú potrebu, podľa rozsahu zverejnenej inzercie.
Bližšie konkrétne informácie Vám osobne alebo na telefónnom čísle M: 0905 418 337 poskytne spracovateľ projektu Ing. Milan Solár.
Odporúčame Vám zapojiť sa do uvedenej akcie, nakoľko využitím tejto možnosti môžete výstižne spropagovať našu obec a Vašu podnikateľskú činnosť v obci, na výstavách a v širokom okolí.
 
S pozdravom
 
Peter Hlavatý
starosta obce Komjatice

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk