ZISŤOVANIE O VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ V DOMÁCNOSTIACH A U JEDNOTLIVCOV

Oznamujeme občanom,

že Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje

„ZISŤOVANIE O VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ V DOMÁCNOSTIACH A U JEDNOTLIVCOV“.

Do uvedeného zisťovania bola vybraná aj naša obec. Zisťovanie sa uskutoční v období

od 15. apríla do 31. júla 2021.  

Vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR, ktorý sa preukáže osobitným poverením. Všetky poskytnuté informácie sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Prosíme občanov o súčinnosť pri tomto zisťovaní.

Za spoluprácu so zamestnancami štatistického úradu SR vám ďakujeme.

Podrobnejšie informácie sú na stránke www.statistics.sk

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk