Zápis do 1. ročníka

Vážení rodičia, milí budúci školáci! ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA sa uskutoční v dňoch 12.4. - 16.4. 2021 od 13,00 hod. do 17,00 hod. v budove ZŠ s MŠ Ondreja Cabana Komjatice.

Ak sa epidemiologická situácia v obci nezhorší, veľmi si želáme osobné stretnutie s Vami a budúcimi prvákmi. Samozrejme Vám z našej strany garantujeme prísne dodržiavanie odporúčaných hygienických opatrení a Vás žiadame o ústretovosť, pochopenie obmedzení a spoluprácu. Do budovy vstupujte len s potvrdením o Vašom negatívnom teste, s prekrytými dýchacími cestami podľa platnej vyhlášky. Prosíme, prineste si aj vlastné pero. (Dieťa test nepotrebuje.)

Vážení rodičia, prineste si so sebou:
- rodný list dieťaťa
- preukaz poistenca dieťaťa
- na nákup pomôcok 25,-€ (prípravný zošit, cvičný zošit s liniatúrou (5ks), sada 6 predpisových zošitov, PZ slovenský jazyk a matematika, PZ z anglického jazyka, tabuľka na písanie s fixou)
- občiansky preukaz
Formulár žiadosti k zápisu je na webovej stránke školy www.zskomjatice.edupage.sk.
Viete ho vyplniť online a my Vám ho vytlačíme a pripravíme na podpis, alebo si ho môžete podpísaný vytlačiť a priniesť na zápis.
Ak túto možnosť nevyužijete, už vytlačený formulár si vyžiadajte v materskej škole a vyplníte si ho doma.
Všetci budúci prváčikovia od nás dostanú pozvánku s termínom zápisu. Ak Vám daný termín nevyhovuje, ozvite sa nám, radi sa Vám prispôsobíme.

S pozdravom a želaním krásnych sviatkov

Mgr. Marta Gocníková
riaditeľka školy

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk