Vývoz komunálneho odpadu a prevádzka zberného dvora na bioodpad počas veľkonočných sviatkov.

Vývoz komunálneho

odpadu: utorok (23.4.) a streda (24.4.).

Zberný dvor na bioodpad bude v prevádzke bez zmien.

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk