Výstraha 2. stupňa platí pre okresy Nové zámky, Šaľa a Komárno

Jav: Búrky
Stupeň: 2. stupeň
Trvanie javu: od 20.6.2022 21:15 do 21.6.2022 22:30
Výstraha:
V okrese je zvýšená pravdepodobnosť výskytu silných búrok
spojených s prudkým lejakom s intenzitou 30 - 50 mm / 30 min,
s nárazmi vetra 20 - 30 m/s (70 - 110 km/h) a s krúpami.

Výskyt sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý,
ich intenzita je nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia materiálnych škôd j
e vysoká. Predstavujú veľké nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, môžu byť
obmedzené až znemožnené ľudské aktivity a pohyb osôb. Je potrebné venovať
zvýšenú pozornosť informáciám o meteorologickej situácii, sprievodných javoch
a sledovať pokyny krízových zložiek (CO, starostovia, ministerstvá a pod.).

Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný výrazný vzostup vodných hladín
a rozvodnenie malých tokov a suchých korýt. Môže dôjsť k povodňovým úkazom
mimo tokov (stekanie vody zo svahov, zosuv svahov, bahnotok s kamením,
zatopenie pivníc a suterénov, podchodov, podjazdov, podmytie cestnej
komunikácie a pod.).

Silný vietor môže spôsobiť škody na vegetácii, lesoch, na budovách, el. vedení
a ďalších objektoch. Lietajúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú
riziko pre ľudské zdravie. Popadané stromy alebo iné nahromadené škody môžu
obmedziť až paralyzovať dopravu.

Krúpy môžu poškodiť vegetáciu, väčšie krúpy môžu poškodiť strechy, skleníky,
automobily a pod. Súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť
cestnú premávku.

Zrážky: 30 - 50 mm
Vietor: 20 - 30 m/s

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk