Vybrané údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 pre obec Komjatice

Štatistický úrad SR zverejnil údaje o obyvateľoch, domoch a bytoch, ktoré sú za obec Komjatice dostupné na linku:
https://www.scitanie.sk/moja-obec/SK0234503282

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk