Virtuálny cintorín Obce Komjatice

Oznamujeme občanom,
že na stránke:

https://www.cintoriny.sk/src/index.php?simpleSearch=&type=home&cemeteryId=112&cintorinId=112

boli aktualizované údaje o hrobových miestach a platby za hrobové miesta na miestnom cintoríne Komjatice.

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk