Vianočné posedenie členov ZO SZZP Komjatice

V stredu 4. decembra 2019 sa v Kultúrnom dome v Komjaticiach konalo slávnostné vianočné stretnutie členov Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých. Stretnutie otvorila predsedníčka organizácie Mgr. Ľudmila Kóšová, ktorá v úvode privítala nielen čestného hosťa pani doktorku MUDr. Vieru Starzykovú ale uviedla aj kultúrny program. V ňom sa predstavili spevácke súbory Vrbina, Nádej, Komjatičanka a Veselé trio. Potom v krátkej prednáške pani doktorka porozprávala o nebezpečenstve choroby diabetes a zapriala členom ZO SZZP Komjatice príjemné prežitie Vianoc. Členom - jubilantom zablahoželala okrem predsedníčky aj podpredsedníčka organizácie Mgr. Mária Špacírová. Všetkým členom odovzdali darčeky a spoločne všetci v príjemnej atmosfére ešte debatovali o problémoch zdravotne postihnutých, ale aj o nadchádzajúcich sviatkoch.

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk