Usmernenie RŠ k organizácii vyučovacieho procesu a podmienkam výchovy a vzdelávania v základnej škole pre školský rok 2020/2021v čase od 1. 9. 2020 do odvolania

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk