Tradičné jarné upratovanie obce...

Vážení občania, obec Komjatice organizuje pri príležitosti Dňa Zeme tradičné spoločné upratovanie našej obce a okolia, ktoré sa uskutoční v sobotu 13. apríla 2019 v dopoludňajších hodinách. Žiadame hlavne spoločenské organizácie, aby sa zapojili do tejto prospešnej akcie a prihlásili sa u p. prednostu OcÚ, kde im budú podané bližšie informácie.

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk