Stretnutie zástupcov spoločenských organizácií

Na pozvanie starostu obce Petra Hlavatého sa v piatok 21.12.2018 stretli v Kultúrnom dome zástupcovia spoločenských organizácií, ktoré v Komjaticiach pracujú. Stretnutie iniciovala Marika Derďaková. V úvodnom príhovore starosta privítal prítomných a poďakoval za činnosť ich spolkov a za reprezentáciu Komjatíc. Potom sa už rozhovorili samotní zástupcovia organizácií:

1. Miestny spolok Slovenského červeného kríža -Katarína Hanesová. Spolok organizuje trikrát do roka odber krvi, každoročne v januári slávnostné oceňovanie darcov a so žiakmi miestnej školy zbierku pre Ligu proti rakovine "Deň narcisov".
2. Paraboláni o.z. - Ján Gallik. Združenie tradične organizuje Adventné trhy, koncerty pre deti, spolupracovalo na hodových slávnostiach a najbližšie pozýva na Vianočný koncert v kostole sv.Alžbety 23.12. 
3. Detský folklórny súbor Mladosť - Martina Kelemenová. Súbor vystupuje nielen doma, ale po celom regióne a na fašiangy organizuje batôžkovú zábavu pre deti.
4. Rybárska spoločnosť - Milan Barta. RS má 300 stálych členov a 72 detí v krúžku. Organizujú brigády, rybársky deň na zahájenie sezóny, na MDD rybárske preteky pre deti, rybársky tábor. Podporujú sponzorsky hlavne deti, kultúru, školu a sen p.Bartu je vybudovať chodník od Komjatíc po štrkáreň.
5. Poľovnícka spoločnosť - Emil Vrabec (zastupoval p.Molnára). PS okrem starostlivosti o revír, robí brigády, sadia stromky a prenajímajú poľovnícku chatu na rôzne akcie.
6. Futbal starí páni - František Zlatohlávek. Starajú sa o staré ihrisko, je ich cca 30 a hrávajú pravidelne v nedeľu a štvrtok. 
7. FS Komňackí mládenci - Ľudovít Galbavý. Skupina o 12 členoch reprezentuje obec v širokom okolí a vystupujú hlavne v Komjaticiach (v r.2018 mali 23 vystúpení). 
8. O.z. Warrior Gym - Andrej Szabadka. Má cca 15 členov, ktorí trénujú bojové športy. Fungujú od januára 2017 v pivničných priestoroch KD.
9. Posilňovňa - Peter Šimunek. Je v pivničných priestoroch KD, chodí civčiť cca 15 cvičencov, radi by privítali nových členov.
10. Futbalový klub - Martin Marenčák, ktorý je aj trénerom dorastencov. FK má v súčasnosti 4 mužstvá: prípravka, žiaci, dorast a dospelí. 
11. Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých - Ľubica Kóšová. Spolok má cca 100 členov a zorganizovali pre nich vianočné posedenie s darčekmi. Chodia na výlety a pobyty k moru.
12. ZO Jednoty dôchodcov Slovenska - Alena Grambličková. Zapájajú sa do akcií na okresnej, krajskej a celoslovenskej úrovni v športe, recitácii a speve. Zorganizovali v obci okresnú prehliadku Spevy domova. Chodia na výlety a kultúrne predstavenia. Robia prednášky na rôzne témy a kurzy varenia a pečenia. Ich cieľom je, aby seniori žili aktívne.
13. ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov - Mária Derďaková. Zväz organizuje oslavy výročí oslobodenia obce a spomienkové slávnosti pri pamätníku padlých. Súbor Nádej sa aktívne zapája do života v obci. 
Vedúci spolkov predniesli aj svoje "boliestky", to čo ich trápi, a pán starosta prisľúbil hľadať riešenia. Veríme, že spolupráca organizácií sa na tomto prvom stretnutí buď začala, alebo prehĺbila. Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na spoločné akcie.
Text a foto: M.Derďaková

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk