Stavanie mája 2023

V predvečer 1. mája, ako je už dobrým zvykom, sa aj v Komjaticiach staval máj pre všetky dievky súce na vydaj. Mládenci sa zišli v hojnom počte. Švárne devy ozdobili máj farebnými stužkami a pán starosta k nemu pripevnil aj fľašku. Na pomoc prišli aj chlapi a chlapci z charitatívneho šípkového turnaja, ktorý práve prebiehal v kultúrnom dome. Veselú a milú tradíciu, ktorú má pod patronátom Komjatický mládežnícky parlament, podporili miestne spevácke súbory spevom a hrou na heligónke. Všetko sa vydarilo a našu obec už zdobí krásny mladý vysoký strom, ktorý symbolizuje zdravie, lásku a silu. Námestie bude skrášľovať až do Turíc.

Tak dievčatá veľa šťastia v tomto roku!


Príspevok: Mgr. Miriama Lörinczová

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk