Smútočný oznam

Pripadol mi diel v kraji prekrásnom:  a je to pre mňa znamenité dedičstvo (Ž 16, 6). 

V duchu kresťanskej nádeje oznamujeme, že v pondelok 9. júla 2018, zaopatrený sviatosťami, odovzdal Stvoriteľovi svoju dušu náš brat  
 
vsdp. Mons. Ladislav ČERI
 

v 93. roku života a 50. roku kňazstva,   
ktorý po kňazskej vysviacke pôsobil najskôr ako kaplán v Leviciach (1968-1969), Kolárove (1969-1970) a Bratislave-sv. Martina (1970-1973). V roku 1973 bol povolaný na Arcibiskupský úrad v Trnave. Tu v rokoch 1973 -1983 pôsobil ako ceremoniár, potom ako archivár (1983-1990), nakoniec bol v rokoch 1990-2009 jeho riaditeľom. 10. januára 2004 ho pápež sv. Ján Pavol II. menoval za pápežského preláta. V roku 2009 odišiel na dôchodok do Cífera, kde žil až do smrti.  

So zosnulým kňazom sa rozlúčime v stredu 11. júla 2018, na zádušnej svätej omši o 10:00 h v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave a na pohrebnej svätej omši o 16:00 h v Kostole sv. Alžbety v Komjaticiach, po ktorej budú nasledovať pohrebné obrady na miestnom cintoríne.


Requiescat in pace!  
 
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup s emeritnými arcibiskupmi a kňazmi Trnavskej arcidiecézy a smútiaca rodina

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk