Slávnostné odhalenie pamätníka „TRIANON 100 + 1 rokov“

Dňa 25. júna 2021 sa v Komjaticiach konalo výnimočné podujatie -  Slávnostné odhalenie pamätníka „TRIANON 100 + 1 rokov“. Pozvanie prijali významní predstavitelia politického, spoločenského a kultúrneho života. Hostí osobne vítal starosta obce Komjatice Peter Hlavatý, správkyňa Nadácie Tvorba a umenie Andrea Bratislavská a predseda Správnej rady Nadácie Tvorba a umenie Juraj Bratislavský. Hostesky následne dekorovali hostí kokardami so slovenskou trikolórou a nápisom „Trianon 100 rokov“. Po usadení protokolárnych hostí zaznela hymnická pieseň „Hej Slováci“, ktorú zaspievali členovia miestneho spevokolu Vrbina.  Slávnosť konferoval pán Marek Trubač, odborník na protokol a etiketu. Úvodný príhovor patril starostovi obce Petrovi Hlavatému. Po ňom vystúpil predseda NR SR Boris Kollár a svojim prejavom hostí poctil aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Českej republiky na Slovensku J.E. Tomáš Tuhý. Kultúrny program doplnili ľudové piesne prezentované miestnymi folklórnymi súbormi Komjatičanka, Nádej a Komňackí mládenci. Pred prestrihnutím pásky ešte zaznela Zdravica čs. legionára 2. jazdeckého pluku - Sibírskeho - Júliusa Kováča. Slávnostný akt odhalenia pamätníka Trianon 100 rokov prestrihnutím pásky trikolóry vykonali Peter Hlavatý, starosta obce, J.E. Tomáš Tuhý, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Českej republiky na Slovensku, Boris Kollár, predseda NR SR, Ivan Gašparovič, prezident SR, Juraj  Bratislavský predseda Správnej rady Nadácie Tvorba a umenie a jediná dáma Andrea Bratislavská, správkyňa Nadácie Tvorba a umenie. Hymna Slovenskej republiky znela parkom a rozcítila všetkých zúčastnených návštevníkov podujatia. Pamätník požehnal komjatický rímskokatolícky farár Štefan Vojtek.

Kladenie vencov a kvetín protokolárnych hostí za asistencie vojakov Čestnej stráže OS SR bolo dôstojným vyvrcholením slávnosti.

Nakoniec sa návštevníkom predviedol 2. jazdecký pluk čs. légií – Klub vojenskej histórie so svojim veliteľom Júliusom Kováčom.  

Po oficiálnej časti vystúpil na pódiu vzácny hudobný hosť Peter Lipa, ktorý aj so svojou kapelou potešil každého vnímavého poslucháča.

Na recepcii v kultúrnom dome bol pripravený slávnostný prípitok a občerstvenie. Pred hosťami vystúpila autorka sochy „TRIANON 100 rokov“ akademická sochárka Margaréta Horáková a predstavila svoje dielo.

Príspevok: Miriama Lörinczová

Foto: Peter Lörincz

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk