Slávnostné oceňovanie darcov krvi 2024

Slávnostné oceňovanie darcov krvi 2024

Dňa 6. júna 2024 sa konalo slávnostné oceňovanie dobrovoľných darcov krvi, ktoré v Komjaticiach organizuje Miestny spolok Slovenského Červeného kríža a Obec Komjatice. Slávnosť otvorila predsedníčka Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža pani PaedDr. Katarína Hanesová, ktorá prítomných privítala a predstavila hostí. Báseň o záchrane života vďaka darovaniu krvi predniesla žiačka ZŠ O. Cabana Komjatice Kristína Galliková. Oceneným sa najprv krásnymi slovami prihovoril pán starosta Peter Hlavatý a potom členka územnej rady Slovenského Červeného kríža pani Veronika Dragúňová. Nasledovalo odovzdávanie plakiet, darov, gratulácie a podpis do pamätnej knihy obce.

Bronzová Janského plaketa bola udelená darcom:

Michal Kalinský

Bc. Dominik Kučera

Tomáš Lábský

Zuzana Marenčáková

Mgr. Zuzana Nováková

Adam Pavlis

Marek Pernický

Ing. Adam Seidl

Bc. Dávid Varga

Strieborná Janského plaketa bola udelená darcom:

Mgr. Michal Krištofik

Mgr. Klára Labošová

Mgr. Marián Laboš

Vojtech Lakatoš

Mgr. Miriama Lörinczová

Mário Mulinka

Marek Pernický

Michal Pizúr

Zlatá Janského plaketa bola udelená darcom:

Juraj Antalík

Mgr. Dana Galliková

Ing. Tomáš Hajnala

Zuzana Kanásová

Daniela Kelemenová

Jana Miková

Peter Andel

Michal Vanko

Medaila MUDr. Jána Kňazovického:

Ján Pernický

Všetkým darcom patrí obrovská vďaka za ich obetavé a nezištné darovanie vzácnej krvi, darovanie niečoho zo seba pre iných, neznámych ľudí, na záchranu zdravia a života. Kiežby bolo čím ďalej viac takýchto dobrých ľudí!

Príspevok: Miriama Lörinczová

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk