Slávnostné oceňovane dobrovoľných darcov krvi 2022

Slávnostné oceňovane dobrovoľných darcov krvi

Dňa 10. 6. 2022 sa v Reštaurácii u Bumbusa konalo slávnostné odovzdávanie Jánskeho plakiet. Dobrovoľným darcom krvi a hosťom sa prihovorila predsedníčka MS SČKKomjatice Katarína Hanesová. Vyzdvihla, že krv je symbolom života a cez tento symbol darcovia dávajú možnosť žiť mnohým ľuďom. Za rok 2021 bolo ocenených 22 dobrovoľných darcov krvi z Komjatíc. Darcom krvi sa prihovoril aj náš pán starosta Peter Hlavatý. Báseň „Dvanásta hodina“ zarecitovala Kristínka Galliková žiačka V. B triedy. Potom nasledovalo slávnostné odovzdávanie Jaského plakiet a zápis do pamätnej knihy obce na pamiatkupre budúce generácie. Jánskeho plakety a darčeky odovzdali oceneným darcom krvi: naša rodáčka Veronika Dragúňová, starosta obce pán Peter Hlavatý a Katarína Hanesová. Veronika Dragúňová sa darcom krvi prihovorila a poďakovala v mene všetkých ľudí, ktorým
darcovia pomohli svojou krvou.
V závere sa Katarína Hanesová poďakovala starostovi obce pánovi Petrovi Hlavatému za
výbornú spoluprácu, občerstvenie pre darcov krvi a za finančnú podporu. Ďalšie poďakovanie
patrilo predsedovi PPD v Komjaticiach Ing. Miroslavovi Špacírovi za výbornú spoluprácu
a finančnú podporu. Poďakovanie patrilo aj Územnému spolku SČK v Nových Zámkoch
a Veronike Dragúňovej za vzájomnú spoluprácu a pomoc, pani riaditeľke Mgr. Marte
Gocníkovej za jej podporu pri práci v SČK, pani Elene Púčikovej a mladým záchranárom za
pomoc pri dobrovoľných odberoch krvi.
Najväčšie poďakovanie však patrilo dobrovoľným darcom krvi, VEĽKÉ ĎAKUJEM.
Potom nasledoval slávnostný prípitok, ktorý predniesol pán starosta a slávnostná večera.

Bronzová Janského plaketa:
1. Martin Buday
2. Tomáš Bidelnica
3. Bohuslav Dragúň
4. Ing. Peter Dragúň
5. Edita Hercegová
6. Daniel Nemeš
7. Adam Sládiček

Strieborná Janského plaketa:
1. Daniela Haydenová
2. Jozef Farkaš
3. Mário Mulinka
4. Michal Pizúr
5. Mgr. Lucia Porubská
6. Martina Porubská
7. Mgr. Katarína Šimeghová

Zlatá Janského plaketa:
1. PaedDr. Dáša Barátová
2. Miroslav Barát
3. Mgr. Beata Seidlová
4. Milan Šimegh
5. Marta Štepanayová

Diamantová Janského plaketa:
1. Ján Gallik
2. Mgr. Milan Perný
3. Vladimír Vitek

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk