Slávnostné oceňovane dobrovoľných darcov krvi 2021

Dňa 2. 7. 2021 o 18:00 hod. sa v Reštaurácii u Bumbusa konalo slávnostné odovzdávanie Jánskeho plakiet. Dobrovoľným darcom krvi a hosťom sa prihovorila predsedníčka MS SČK Katarína Hanesová. Vyzdvihla, že krv je symbolom života a cez tento symbol darcovia dávajú možnosť žiť mnohým ľuďom. Za rok 2020 bolo ocenených 14 dobrovoľných darcov krvi z Komjatíc. Darcom krvi sa prihovoril aj náš pán starosta Peter Hlavatý. Báseň „Dvanásta hodina“ krásne predniesla Rebeka Kuželová žiačka VI. A triedy.

Potom nasledovalo slávnostné odovzdávanie Janského plakiet a zápis do kroniky obce na pamiatku pre budúce generácie. Janského plakety a darčeky odovzdali oceneným darcom krvi: členka územnej rady SČK v Nových Zámkoch Veronika Dragúňová, starosta obce pán Peter Hlavatý, Katarína Hanesová a Elena Púčiková.

Veronika Dragúňová sa darcom krvi prihovorila a poďakovala v mene všetkých ľudí, ktorým darcovia pomohli svojou krvou.

V závere sa Katarína Hanesová poďakovala starostovi obce pánovi Petrovi Hlavatému za výbornú spoluprácu, občerstvenie pre darcov krvi a za finančnú podporu. Ďalšie poďakovanie patrilo predsedovi PPD v Komjaticiach Ing. Miroslavovi Špacírovi za výbornú spoluprácu a finančnú podporu. Poďakovanie patrilo aj Územnému spolku SČK v Nových Zámkoch za vzájomnú spoluprácu a pomoc, pani riaditeľke Mgr. Marte Gocníkovej za jej podporu pri práci v SČK, pani Elene Púčikovej a mladým záchranárom za pomoc pri dobrovoľných odberoch krvi.

Najväčšie poďakovanie však patrilo dobrovoľným darcom krvi, VEĽKÉ ďakujem.

Potom nasledoval slávnostný prípitok, ktorý predniesol pán starosta a slávnostná večera.

Bronzová Janského plaketa:

1.      Bc. Soňa Bidelnicová

2.      Ing. Lukáš Buranský

3.      Mgr. Mária Derďaková

4.      Zuzana Garayová

5.      Peter Hajnovič

6.      Bc. Matej Horský

7.      Marek Kuzmický

8.      Elena Púčiková

Strieborná Janského plaketa:

1.      Erika Babčaníková

2.      Bc. Marek Červenka

3.      Mgr. Dana Galliková

4.      Ing. Pavol Krehák

Zlatá Janského plaketa:

Ľubica Uhríková

Diamantová Janského plaketa:

Ján Pernický


Príspevok: PaedDr. Katarína Hanesová

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk