Skúška sirén - 8.9.2023 o 12.00 hod.

OZNÁMENIE
O preskúšaní prevádzkyschopnosti elektromotorických a elektronických sirén dvojminútovým neprerušovaným tónom
dňa 8.9.2023 o 12.00 hod.

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk