SEKVOJOVEC - nový "prírastok" v komjatickom parku...

SEKVOJOVEC alebo aj sekvoja mamutia je nový "prírastok" v komjatickom parku. V budúcnosti by sa tento strom mohol popri našich majestátnych platanoch stať jednou z dominant nášho parku.

Sekvojovec je charakteristický širokou kužeľovitou korunou, kôru má škoricovo hnedej farby, mäkkú, zvislo ryhovanú (až 60 cm hrubú), ihlice má sivozelené až modrastozelené. Drevo má ľahké, červenej farby, mimoriadne tvrdé a nehorľavé. Sekvojovec rodí šišky asi v 200 rokoch svojho života. Výšku dosahuje okolo 100 m a vek až 4 000 rokov a patrí medzi najstaršie dreviny na Zemi. Tento strom nevytvára žiadne alergény.

Touto cestou sa chceme poďakovať za iniciatívu komjatickému arboristovi pánovi Richardovi Hólyovi, ktorý s podporou obce tento krásny strom vysadil.

Verme, že stromu sa bude v našom parku dariť a bude robiť radosť nám i ďalším generáciám.

Príspevok: Michal Repka

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk