Rybársky deň detí 2022

Rybárska spoločnosť Komjatice pripravila pre mladých rybárov, deti a
žiakov Rybársky deň detí, ktorého súčasťou boli aj preteky v love rýb.
Zatiaľ čo sa mladí rybári snažili dostať na háčik čo možno najväčšie
ryby, deti a žiaci sa zabávali pri opekaní špekačiek, lukostrelbe a
nafukovacích atrakciách. Úspešní rybári si odniesli hodnotné ceny a
každý účastník pretekov aj balíček rybárskych potrieb pre nastávajúce
letné rybačky. Rybárska spoločnosť na záver zaželala všetkým žiakom
úspešne ukončenie školského roka, prázdniny plné zážitkov a  mladým
rybárom kapitálne úlovky.

PhDr. Matej Ludas

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk