Pripojenie ku kanalizácii - Školská ulica

Obyvatelia Školskej ulice, ktorí majú na pozemku vyústené kanalizačné potrubie a majú záujem o pripojenie ku kanalizácii, môžu na obecnom úrade podpísať zmluvu o pripojení.

Bližšie informácie budú poskytnuté na obecnom úrade.

Máte otázky? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

+421 35 659 12 13 · info@komjatice.sk